Last modification: 04 September 2018

XVII Międzynarodowa Konferencja

WYMIANA CIEPŁA I ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII  HTRSE-2018

17th International Conference

HEAT TRANSFER AND RENEWABLE SOURCES OF ENERGY   HTRSE-2018

HTRSE – 2018

Międzyzdroje, 02 - 05.09.2018, Poland

    Book of Abstracts (in PDF)       Programme (in PDF) new_final !!!

 

 

 

Patronat medialny:            Sponsorzy: