Międzyzdroje,
02 - 05.09.2018, Poland

 

Cel konferencji

Miejsce i data

Zakres tematyczny

Informacje organizacyjne

Terminy

Pliki do ściągnięcia

Kontakt

Opłaty

Konto bankowe

 

Cel konferencji

Ogólnym celem konferencji jest spotkanie i wymiana poglądów między reprezentantami nauki i praktyki na temat zagadnień związanych z szeroko rozumianą wymianą ciepła oraz z wykorzystaniem energii odnawialnych w aspekcie potrzeb społecznych, gospodarczych i ekologicznych.

Do szczegółowych zadań konferencji będzie należało:

  • zapoznanie uczestników z wynikami aktualnie prowadzonych badań dotyczących wymiany ciepła oraz pozyskiwania, przetwarzania i wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych,
  • zaprezentowanie oryginalnych prac prowadzonych zarówno w świecie nauki, jak i w praktyce, a związanych
    z tematyką obrad,
  • rozpropagowanie i umożliwienie przeniesienia niektórych interesujących osiągnięć naukowych do rzeczywistych rozwiązań technologicznych celem praktycznego ich wykorzystania,
  • zapoznanie się z uwagami i potrzebami w zakresie odnawialnych źródeł energii i wymiany ciepła, ułatwiającymi projektowanie i eksploatację systemów ciepłowniczych, urządzeń cieplnych oraz instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii,
  • zaznajomienie się z metodyką prezentacji prac (wygłaszanie ustne, prezentacja posterowa), przebiegiem dyskusji itp. - ten cel szczególnie skierowany do młodych naukowców (doktorantów) biorących udział w konferencji.