Międzyzdroje,
02 - 05.09.2018, Poland

 

Cel konferencji

Miejsce i data

Zakres tematyczny

Informacje organizacyjne

Terminy

Pliki do ściągnięcia

Kontakt

Opłaty

Konto bankowe

 

Informacje organizacyjne

Organizatorzy Konferencji:

 • Katedra Techniki Cieplnej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego

     w Szczecinie

 • Komitet Termodynamiki i Spalania PAN 

Patronat:

 • Komitet Problemów Energetyki PAN

Komitet Organizacyjny

 • prof. A.A. Stachel  - przewodniczący
 • dr hab. inż. Z. Zapałowicz, prof. ZUT - sekretarz naukowy
 • dr T. Kujawa - sekretarz organizacyjny
 • D. Nowakowska - biuro Konferencji

Sesje konferencyjne

 • W czasie trwania Konferencji przewidziane są sesje plenarne, podczas których zostaną przedstawione wybrane referaty przez zakwalifikowane przez Komitet Organizacyjny.
 • Pozostałe referaty zostaną wygłoszone w sesjach tematycznych lub przedstawione w sesjach posterowych.
   
 • Planowana jest odrębna sesja poświęcona niskotemperaturowym siłowniom ORC.
  • Zgłoszone referaty zostaną opublikowane w materiałach konferencyjnych w języku angielskim. Dodatkowo, niektóre referaty wybrane przez Komitet Naukowy HTRSE-2018 zostaną skierowane do opublikowania w czasopismach znajdujących się na liście czasopism punktowanych MNiSzW
 • Przewiduje się możliwość zamieszczenia w materiałach konferencyjnych materiałów promocyjnych i reklamowych.
  Koszt zamieszczenia jednej strony tych materiałów wynosi 400 zł + VAT.
  • Przewiduje się możliwość prezentacji wyrobów firm krajowych i zagranicznych.
   Koszt 1m2 ekspozycji wynosi 120-180 zł + VAT w zależności od miejsca usytuowania.