Międzyzdroje,
02 - 05.09.2018, Poland

 

Cel konferencji

Miejsce i data

Zakres tematyczny

Informacje organizacyjne

Terminy

Pliki do ściągnięcia

Kontakt

Opłaty

Konto bankowe

Zakres tematyczny

  • Nowe trendy oraz metody badań i obliczeń dotyczące zagadnień wymiany ciepła.
  • Problematyka pozyskiwania, przetwarzania i wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych
    oraz konwencjonalnych w energetyce, ciepłownictwie i w innych dziedzinach gospodarki.

  • Proekologiczne systemy energetyczne wykorzystujące odnawialne źródła energii.
  • Zasady współpracy konwencjonalnych systemów energetycznych z instalacjami wykorzystującymi odnawialne źródła energii, w aspekcie efektywności gospodarowania energią.
  • Problematyka pracy i zastosowań niskotemperaturowych siłowni ORC.
  • Kogeneracja, scentralizowane systemy grzejne, chłodnictwo, klimatyzacja.
  • Wykorzystanie energii odpadowej.